Cenník 

 

vozidlá do roku 2005 - 150 €

vozidlá 2005 - 2009 - 200 €

vozidlá 2009 a viac - 280 €

 
Ceny sa môžu líšiť na vybrané komplikovanejšie upravy a motory.
Ceny môžu byt aj nižšie vzhľadom na staršie jednotki v novších vozidlách. 
Stačí zavolať a informovať sa.

Chiptuning

 

Zvýšenie výkonu – zníženie spotreby

 

Aby sme si celú vec ujasnili - „chiptuning“ sa stal akýmsi obecným termínom, dokonca môžeme povedať obchodnou značkou, pod ktorou ho pozná väčšina laikov a dokonca aj expertov. Aj keď si to mnohí neuvedomujeme, tento pojem pod sebou skrýva radu rôznych postupov ako upraviť parametre originálnych dielov automobilu, v našom prípade elektronických riadiacich jednotiek ECU.

Väčšina vozidiel od roku 2000 sú vybavené sériovou komunikáciou s možnosťou reprogramovania riadiacej jednotky, to umožňuje aj meniť program riadiacej jednotky. Sú to automobily vybavené motormi TDI, SDI, JTD, CDI, dCI, CRDI, CTDI, CDTI, HDI, ... systému common rail, podobne aj benzínové motory všetkých známych automobiliek.

Chiptuning je softwarová úprava riadiacej jednotky auta, ktorá vedie k zvýšeniu výkonu motora. Ide o preprogramovanie elektronického pamäťového bloku so sériovým programom. Chiptuningom sa optimálne upravuje charakteristika vstrekovania, pomer vzduchu a paliva, zapaľovanie a využitie kvalitného paliva. Pri turbomotoroch sa pri chiptuningu tiež zvyšuje plniaci tlak turbodúchadla. Všetky úpravy pri chiptuningu spočívajú výhradne v úprave softwaru riadiacej jednotky ECU. Nerobí sa žiaden mechanicky zásah do motora.

Výsledky motora nie sú subjektívne, ale sa dajú veľmi dobre vyhodnocovať.

V podstate ide o zvýšenie výkonu Vášho vozidla, pričom klesne spotreba a tým aj náklady na prevádzku.

 

Výhody chiptuningu

 

·         Nárast výkonu okolo 6 – 11 % a točivého momentu okolo 10 – 14 %

          u benzínových motorov

·         Nárast výkonu o 20 – 35 % u dieselových preplňovaných motorov

·         Zvýšenie točivého momentu s výrazne lepšou charakteristikou v nízkom

          a strednom rozsahu otáčok

·         Zachovanie dokonca podľa skúsenosti zníženie spotreby vozidla o 8 – 18 %

·         Zachovanie životnosti motora a jeho príslušenstva

·         Zachovanie limitu čistoty výfukových plynov podľa platných noriem EU

 

Zvýšenie výkonu - Zníženie spotreby

Anketa

Dali by ste si načipovať svoje auto ?

Ano (57)
73%

Možno (3)
4%

Nie (18)
23%

Celkový počet hlasov: 78