Octavia padnuté ručičky

15.05.2011 12:20

Klasická závada na octaviach padnuté ručičky na pristrojovke. Oprvava trvá iba chvíľku a odchádzate spokojný s opraveným vozidlom.