Scenic, Espace - blikanie alebo zhasnutie pristrojovky

15.06.2011 12:44

Tak a dalšia závada vyriešená k vašej spokojnosti, opravíme prístrtojovky ktoré blikajú aj tie čo sú zhasnuté aj zo zárukou